Privacy policy


  Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt
  en in overeenstemming met de “Europese General Data Protection Regulation” of kortweg “GDPR”.
 • 1. Bedrijfsgegevens

 • Naam bedrijf: PIA International
 • Adres: Renkoven 5, 3680 Maaseik, België
 • Tel. 089 85 22 72
 • Fax. 089 85 22 74
 • Mail: international@piasofttoys.com of communication@piasofttoys.com
 • Website: http://www.piasofttoys.com
 • BTW-nummer: BE0473673665
 • 2. Verzamelen van gegevens & doeleinden

 • Wij verzamelen en vragen u verschillende gegevens voor onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en inzicht te krijgen in hoe we u beter kunnen helpen.

 • Via ons contactformulier met als doel: contact opnemen aan de hand van uw contactgegevens. Zo kunnen we een offerte op maat maken. De gevraagde informatie hebben we vervolgens nodig om u te kunnen helpen.

 • Via een persoonlijk account op onze website kan u bestellingen plaatsen. Om de verwerking van orders sneller te laten verlopen, vragen we naar de hoogst noodzakelijke informatie voor facturatie en levering alsook administratieve gegevens.

 • Via het feedbackformulier met als doel uw feedback te gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Zo kunnen we u beter van dienst zijn in de toekomst.

 • Uw inschrijving op onze nieuwsbrief met als doel u te informeren over al onze producten en diensten. Deze wordt slechts éénmaal per maand verstuurd, elke eerste vrijdag van de maand. U heeft in elke nieuwsbrief de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • 3. E-mailadres

 • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten. Wij kunnen dit enkel aanbieden wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven via de knop onderaan op onze website. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres in onze mailinglijst.

 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 • 4. Postadres

 • Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd en voor uw factuur.
 • 5. Telefoonnummer

 • Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten.
 • 6. Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:


 • a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren),
 • d. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 • 7. Bijzondere persoonsgegevens

  In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;


 • a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 • c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

 • Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld. Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:


 • a. Mailchimp: www.mailchimp.com
 • b. Google Analytics: www.analytics.google.com
 • c. Jotform: www.jotform.com
 • d. Winfakt: www.winfakt.be
 • 8. Veiligheid van het overdragen & ontvangen van gegevens

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 • 9. Veiligheid & bewaartermijn van gegevens


  Veiligheidscriteria:

 • a. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • f. De cookies worden alleen gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren, dus niet voor advertenties.

 • Bewaartermijn:


 • a. Gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.
 • b. Indien u solliciteert bij ons wordt uw sollicitatie maximaal 1 maand na invulling van de functie bewaard.
 • c. Indien u zich voor de nieuwsbrief wenst uit te schrijven, kan dit altijd onderaan in elke mailing. Elk eerste vrijdag van de maand wordt onze nieuwsbrief verstuurd.
 • 10. Toegang tot uw gegevens

 • Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen via communication@piasofttoys.com of via onderstaande gegevens.
 • 11. Beperkte aansprakelijkheid inhoud piasofttoys.com

 • PIA International & Soft Toys spannen zich in om de inhoud van piasofttoys.com zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 • Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op piasofttoys.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PIA International en/of PIA Soft Toys.
 • 12. Contact

  Als u wenst te reageren op onze privacy policy, kun u contact opnemen:

 • a. Op het volgende e-mailadres: communication@piasofttoys.com
 • b. Op het volgende telefoonnummer: +32 (0) 89 85 22 72
 • c. Door ons een fax te sturen op het volgende nummer: +32 (0) 89 85 22 74
 • d. Op het volgende adres: Renkoven 5, 3680 Maaseik

 • Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.
  Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
 • Laatste wijziging: 18/05/2018